Parkering samt bilkörning på gårdarna

ParkeringsskyltAngående parkering samt bilkörning på gårdarna

Parkering på gårdarna är förbjuden, vid stopp för lastning eller lossning stipulerar regelverket att det måste synas eller finnas aktivitet vid fordonet, annars riskerar ägaren av fordonet att bötfällas. Ser ni fordon som parkerar på gården, kontakta  Q-park på telefon 0771-96 90 00 så kommer de hit och skriver ut en parkeringsbot, så kan vi förhoppningsvis få detta ofog att minska.

Lekande barnVi vill gärna påminna de boende, samt deras besökande, om att bilkörning på gårdarna i allra möjligaste mån skall undvikas. Om man kör in på gårdarna för att lasta eller lossa, så har gående företräde, samt att gångfart, max 6 km/h, gäller för fordon. Vi har haft ett antal incidenter den senaste tiden med lekande barn samt vuxna, som kunnat råkat illa ut. Det får under inga omständigheter ske några olyckor, så alla måste hjälpas åt att  säkerställa att så inte sker.

Närbildens styrelse