Ordningsregler

Det är inte tillåtet inom BRF Närbilden

 • Att sätta upp parabol antenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller annan åverkan på våra fasader.
 • Ingen som helst åverkan får heller göras, varken på under eller översidan av balkongplattan/golvet.
 • Obehörig bilkörning är förbjudet på gårdarna, det innebär att endast behörig trafik får köra in för i och urlastning av tungt gods. All ”onödig” körning undanbedes bestämt.
 • Du som har parkeringstillstånd för rörelsehindrad får parkera på gårdarna i max 3 tim, dock får man ej stå så man hindrar andra fordon enligt Stockholm stads regler.
 • Att grilla på balkong, altan eller i närheten av huset (se länk HÄR).
 • Att placera blomlådor eller dylikt på utsidan av balkong- eller altanräcke där det kan innebära risk för skador för andra personer eller deras egendom.
 • Att kasta eller lägga sopor utanför våra sopkärl på gårdarna, det lockar till sig bl.a Råttor.
 • Att röka i fastighetens allmänna utrymmen, utanför portarna eller i anknytning till våra lekplatser. Man kastar inte fimpar utanför portarna eller från balkongerna.
 • Att rasta hundar på våra gårdar.

Störningar:

Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar över dig, under dig och på sidorna om dig. Att bo så kräver en hel del, både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva.

Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Småbarn låter, vattenledningar brusar, TV-apparater kan höras, cigarettrök luktar. Vissa störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med, de ingår i boendeformen. Men ibland kan det bli för mycket ljud och störningar.

Oftast vet den som stör inte att man irriterar någon och det brukar räcka med en påringning.

Om du har försökt med det och störandet ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte riktigt kan hantera situationen, kan det vara bra att känna till att du alltid kan kontakta föreningen via mail/brev mail adressen är

styrelsen@narbilden.se

Så här säger lagen:

Enligt hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten”. Kort sagt: visa hänsyn.

Grundregeln

Före 0700 och efter 2200 skall man undvika störande ljud.

En vanlig myt är att man har rätt att ha fest en gång per månad och att man då får störa hur mycket man vill. I själva verket har du rätt att ha fest så ofta du vill, men du har Aldrig rätt att störa dina grannar.

Några trivselregler:

 • Spika och borra inte i väggar kvällar och nätter.
 • Undvik störande vattenspolning nattetid.
 • Musik får inte spelas så högt att den kan uppfattas som störande.
 • När man grillat på gårdens grill så gör man rent efter sig, tömmer ut kolen när den svalnat.
 • Vi lär våra barn att plocka undan leksakerna när man lekt, behöver inte ligga leksaker överallt på gårdarna.
 • Gör ALLTID rent efter dig i tvättstugan, rensa filter, tänk även på att det finns personer som är allergiska mot pälsdjur.

Trapphus och entréer:

 • För trivselns och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle.
 • Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som t ex trasig belysning i trapphus till vår felanmälan.

Utelåst:

BRF Närbilden har inga huvudnycklar och kan inte hjälpa dig om du låst dig ute. Kontakta en låssmed som kan hjälpa dig att öppna dörren