Skip links

BRF Närbildens styrelse

                    BRF Närbilden Styrelse 2021/2022

                                        Styrelsen och deras uppgifter

Ordförande:          Anders Öhlin:  NABO, banken.

Vice ordförande: Marita Stenholm: Boendesamordnare (mäklare, underhåll av lgh, störningar, betalningsärenden, UC). 

Kassör:                    Aynur Bahrami: NABO, banken, P-tillstånd.

Sekreterare:          Linda Gustafsson: Styrelsens trädgårdsgruppen, boendesamordnare (mäklare, underhåll av lgh, störningar, betalningsärende, UC).

Ledamot:                Daniella Tevebring: Kölistor över P-platser, garage, lokaler, besiktningar, trädgård.

Ledamot:                Mickael Cajback: Gymmet, nycklar, löpande åtgärder, hemsidan, Nyhetsbreven (hustomte).

Ledamot:                Britt-Marie Ericsson: Trivsellokalen/frågor, brandskydd, namn på dörr/port och andra boendefrågor.

Suppleant:            Mussie Menghis: Kommer vara med i olika uppdrag.

Suppleant:            Helene Sandkvist: Kommer att vara med i olika uppdrag, bl.a med nya gymmet.

 

Kontakta styrelsen på E-post: styrelsen@narbilden.se

                                             Valberedningen 2021/2022

Karin Bech              Valberedningen

Anna Bogeus              Valberedningen

Kontakta valberedningen på E-post: valberedningen.narbilden@gmail.com

 

                                             Styrelsens ansvar

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. På Bolagsverket kan man läsa att en styrelse i en bostadsrättsförening:

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.