BRF Närbildens styrelse

BRF Närbilden

Styrelse 2023/2024

Styrelsen och deras uppgifter

Ordförande:          Anders Öhlin:  NABO, banken, övergripande kontroll på nya/gamla projekt/underhåll.

Vice ordförande: Marita Stenholm: Boendesamordnare (mäklare, besiktningar, in och utträde, underhållsplan av hyresrätter), störningar, betalningsärenden. 

Kassör:                    Aynur Bahrami: Ekonomi, NABO, banken, Parkeringstillstånd, Taggsystemen (nya taggar, porttelefon).

Sekreterare:          Britt-Marie Ericsson: Trivsellokalen/frågor, brandskydd, namn på dörr/port och andra boendefrågor. Kölistor till P plats och garage.

Ledamot:                Mickael Cajback: Gymmet i 23:an, nycklar, Uthyrning av lokaler/förråd, löpande åtgärder, hemsidan, Nyhetsbreven, skyddsrummen, diverse andra små enkla åtgärder (hustomte).

Suppleant:            Mussie Menghis: Kommer att vara med i olika uppdrag.

Suppleant:          Damien Girys: Kommer att vara med i olika uppdrag.

Suppleant:        Julia Duarte: Kommer att vara med i olika uppdrag.

Kontakta styrelsen på E-post: styrelsen@narbilden.se

Valberedningen 2022/2023

Karin Bech              Valberedningen

Anna Bogeus              Valberedningen

Kontakta valberedningen på E-post: valberedningen.narbilden@gmail.com

                                             Styrelsens ansvar

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. På Bolagsverket kan man läsa att en styrelse i en bostadsrättsförening:

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.