Föreningsstämma 20150525

Bästa medlemmar

Härmed kallas du/ni till föreningens ordinarie föreningsstämma som hålls i

Vantörs kyrka i Högdalen centrum (lilla salen)

 måndag 25 maj

18:30

För mer information, se de handlingar ni tillsänts per post.

Varmt välkomna!

BRF Närbildens styrelse