Höjningen klar för hyresrätterna.

Nu är det klart med förhandlingarna angående hyresrätterna. Det blir en höjning på 5.80% från och med 20240401. Den retroaktiva höjningen debiteras under 2 månader.