Finns 2 behållare med sopor!

Vi har märkt att många boende trycker ned och överfyller den högra ”behållaren”, vi ber boende att även använda den vänstra behållaren.

Ser ibland konstigt ut när den högra är överfull så det inte går att stänga luckan och den vänstra är nästan tom.

Detta gäller dom 2 stora behållarna som är för sopor, den lilla för matavfall.