Årsstämman den 23/5-23

Tisdag den 23 maj 2023 kl: 18.30

i Högdalskyrkan

(OBS: Högdalskyrkan är den kyrka som ligger bredvid busshållplatserna framför tunnelbanan).