Slutet på vecka 8 öppna det

Slutet på vecka 8 kommer vi att flytta ut glas, tidning och metall kärlen till grovsoprummet.

Då kommer även skåpen på gårdarna att tas bort.