Byggnadsställning utanför port 39

GBAB kommer under en längre period att renovera våra skorstenar.

Man kommer först att börja renoveringen på stora gården och kommer därför behöva sätta upp en ställning framför port 39 för att kunna jobba på taket.

Det kommer vara väder och vind som styr hur pass mycket dom kan göra nu, blir det för kallt så avvaktar man tills det blir varmare igen och fortsätter då.