Avgiften för bostadsrätterna.

Styrelsen har valt att inte indexreglera avgifter för bostadsrätter enligt KPI utan höjer avgiften för bostadsrätter med 1 % från 2022-01-01.

Styrelsen har valt att indexreglera avgifter för p-platser, garage, lokaler, förråd samt affärslokal enligt KPI  och höjer med 2.8 % från 2022-01-01.

(Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2021 till 346,44 vilket är en ökning med 9,47 enheter (motsvarar en ökning med 2,8 procent) sedan oktober 2020.)