Radonmätning 2019

Nu är det dags att enligt rutin utföra radonmätning i våra fastigheter.

Föreningen kommer att mäta i 46 olika lägenheter belägna i olika portar samt våningsplan. Ni som utvalts att vara med i den obligatoriska mätningen kommer att erhålla en plastpåse med 2 dosor samt 2 dokument i brevlådan under vecka 6. (Innan 10 februari)

Vi bifogar blankett som är delvis förifylld av föreningen, ni som boende behöver endast fylla i följande punkter:

 

  • Startdatum (dosorna skall placeras ut direkt)
  • Stoppdatum
  • Sätta kryss i rutorna i vilka rum dosorna placerats
  • Skriva under med namn samt namnförtydligande

 

Efter avslutad mätning så skall dosorna samt bifogad blankett från Radonova lämnas omgående i föreningens brevlåda i port 47 portkod 1029.

I blanketten står var och hur dosorna skall placeras, samt att de börjar mäta när plastförpackningen bryts.

Ni skall inte registrera något på internet eller skicka dosorna någonstans som det står under rubriken ”kom igång”. Föreningen sköter registreringen samt vidarebefordran av samtliga dosor. Dosorna samt blanketten skall som ovan skrivet efter avslutad mätning lämnas i föreningens brevlåda direkt.

Mätperioden är 60 dagar  mellan datumen 1 oktober till 30 april. För vår förening blir det alltså från nu i februari samt 2 månader framåt.

Tack på förhand för er vänliga medverkan!