Trafiken på gårdarna måste minskas!

Det har blivit mycket trafik på och vid infarten till gårdarna!

Vi vill få ned den ”onödiga” trafiken på gårdarna, det vill säga dem som åker in för att hämta/lämna personer eller bara åker in och parkerar.

Självklart får man köra in ”SAKTA” på gårdarna ifall man ska lasta eller lossa mycket från bilen, men i många fall är det ”ONÖDIGA” hämta/lämna personer som åker in på gårdarna.

Vi gör nu ett försök att minska trafiken bl.a genom att vi nu bytt ut några skyltar vid infarten.

Alla vi boende måste hjälpas åt att respektera dessa skyltar, även informera våra släktingar och vänner..

DET ÄR KÖRFÖRBUD FÖR OBEHÖRIG TRAFIK SOM GÄLLER.