Sammanfattning av infomöte 181107 i Vantörs kyrka

7 November 2018 höll föreningen ett allmänt informationsmöte i Vantörs kyrka.

Här följer en kort sammanfattning:

 • Vi ber alla att köra in så lite som möjligt på gårdarna, samt att ej parkera där.Självklart får man köra in för att lasta eller lossa gods/varor.
 • Det är förbjudet att slänga ut cigarettfimpar från fönster samt balkonger.
 • Ingenting får monteras upp på de nya fasaderna.
 • Balkonggolven är underhållsfria, de skall inte behandlas med något medel.
 • Micke informerade  allmänt om gymet.
 • Britt-Marie talade om trivselverksamheten. Närmaste arrangemang är på lucia. Till våren blir det mer händelser, bland annat en loppmarknad. Mer information kommer när det närmar sig.
 • En avgiftshöjning gällande bostadsrätter kommer att ske från 20190201 med 2%. Detta göra bland annat för att följa den prognos som finns för inflationen.
 • Den allmänna ekonomiska situationen för föreningen ser stabil ut.
 • Vår förvaltare Azets har blivit uppköpta, så i december kommer avierna gällande januari 2019 och framåt från ett annat bolag. Separat informationsbrev om detta kommer att distribueras. Information kommer även på hemsidan.
 • Det kommer att tas in offerter samt underlag för att eventuellt byta ut våra portar samt passersystem under 2019. Det vi skulle byta till isåfall är portar i trä och ett modernare samt stabilare passersystem.
 • Linda talade om att gårdarna kommer att få nya växter till våren. En planering för detta ligger i startgroparna. Vi skulle väldigt gärna vilja att fler deltar i detta projekt samt kommer in med åsikter om detta. Anmäl er till trädgårdsgruppen, samt kom med idéer via mail till styrelsen@narbilden.se
 • Balkong samt fasadrenoveringen går mot sitt slut efter en lång resa. Slutbesiktning är bokad till 20181121. Skulle det inte vara klart då så är avtalat slutdatum enligt avtalet 20181210. Så tills dess skall det vara färdigt.