Extrastämman 20181107

Extrastämman som hölls 20181107 i Vantörs kyrka gällande att uppföra ett staket mellan huskropparna 47 samt 55 mot Dalbotten beslutade att ge styrelsen detta mandat.

Mer information kommer i senare skede.