Byggmöte 19 September ”Fasad&Balkong”

Information från byggmötet den 19 september.

 

  • Nu är alla våra balkonger gjutna och det är ”färdigbilat” för denna gång.
  • Enkäten angående ev. skador som uppstått på fönster/balkongdörrar kommer att delas ut till alla boende innan Sterner&Stenhus gör en s.k efterkontroll, port 55-69 har redan fått och lämnat in sina.
  • VIKTIGT!! När man öppnar sina fönster eller balkong, var EXTRA FÖRSIKTIG för när man ”bilat” så har huskroppen vibrerat och då kan ”hakarna” som håller ihop inne och ytterfönster ha lossnat. Det kan i sin tur innebära att det yttre fönstret fastnar kvar när man öppnar, försök INTE TVINGA upp fönster/balkongdörr då. Kontakta Styrelsen ifall du inte kan fixa ihop dessa, risk att man sliter sönder något annars.
  • Kvarstår mycket byggnadsställningar/pallar runt gårdarna, men Sterner&Stenhus ska så fort som möjligt ”snygga till” och rensa bort det som inte behövs längre.
  • Portar 35-25 håller idag delvis på att tvättas, behöver sedan torka ett X antal dagar och sedan börjar man spruta på nya färgen och balkongräcken monteras.
  • Renoveringen ligger bra till enligt tidsplanen, vi räknar med att bli klara i god tid före den prelimenära sluttiden för hela renoveringen.
  • Garagelängans tak är under renovering, man har höjt vid kanten för att få bättre avrinningen. Sen ska ny plåt läggas dit, undersidan kommer att gjutas eftersom armeringsjärn sticker fram på några ställen.
  • Eftersom det blir mörkare nu på kvällarna, så kommer det att monteras upp temporär belysning vid garagelängan.
  • Alla fågelholkar är nu uppmonterade och målade, hoppas våra fåglar hittar sina ”nya” bostäder när dem återkommer nästa år.

Man börjar se resultat nu på våra gårdar, dem flesta balkongerna är i bruk igen och värmen ställer inte till samma problem som tidigare.

Det kommer fortfarande förekomma efterarbeten, som tex målning av nedre kanten av fasad, rör som ska målas, ventiler, räcken som ska justeras m,m…

 

P.s

Grymt fint grovsoprum har vi nu fått också, öppet som vanligt på tisdagar kl: 18.00-18.30.

// Styrelsen