Extrastämma 20180222

Nu finns protokollet under fliken ”för medlemmar” samt underfliken ”protokoll”.