Balkonger och fasader 65-69

Info angående kommande balkong samt fasadrenovering

Föreningen fick fredagen 23 mars 2018 bygglovet godkänt av stadsbyggnadskontoret efter att ha skickat in det 15 december 2017.Då detta nu vunnit bifall så innebär det att arbetet gällande portarna 65-69 startar måndag 26 mars med att ställningar kommer att köras ut, samt därefter resas.

Det kommer att komma ytterligare information när vi får den, bland annat om när balkongerna behöver rensas/tömmas.

Vi ber om ursäkt för att informationen kommer sent, men vi har varit tvungna att skjuta/vänta med starten av projektet tills bygglov getts av staden.

Nu är vi i alla fall på gång…