Anteckningar informationsmöte 20151020

Anteckningar från informationsmöte i Vantörs kyrka tisdagen 20 oktober 2015.

 • Föreningen har en hemsida, https://www.narbilden.se/, som alla är välkomna att besöka för information.
 • Mailadress till styrelsen är styrelsen@narbilden.se
 • Det finns en Facebook grupp, som heter BRF Närbilden och alla är välkomna att bli medlemmar i gruppen. Det som utrycks där skrivs av medlemmarna, inte styrelsen.
 • Grovsoprummet är öppet på tisdagar mellan 18:00-18:30, vid ömmande behov kan styrelsen kontaktas för eventuell extra öppning. Det som inte kan/får slängas där måste boende själva transportera bort till tipp/återvinningsstation. Det är absolut förbjudet att ställa ut avfall/sopor i allmänna utrymmen.
 • Styrelsen håller på att ta in offerter på renovering av fönster samt balkonger. Eventuellt kan något av projekten komma igång under våren 2016.
 • Det kommer att bli en höjning på 5% av avgifterna för bostadsrättsinnehavare från 2016. Hyrorna för hyresgäster kommer Stockholms fastighetsägarförening att förhandla om åt oss, så där får vi avvakta besked från dem.
 • Vi har omförhandlat räntorna på våra lån, räntorna kommer att bli lägre än tidigare. Vi har ännu inte fått tillbaka avtalen, så vi vet inte exakt vad räntan landar på. Vi kommer att byta bank till Handelsbanken.
 • Vi gör en översyn av avtal med entreprenörer/leverantörer.
 • Det kommer att bli nya trafik/informationsskyltar gällande trafiken inom vår förening. Gupp kommer att byggas på ett flertal platser inom området. Det kommer att bli en informationsskylt vid infarten till föreningen.
 • En boende med handikapptillstånd har fått tillstånd att tillsvidare parkera på stora gården, tills vi kan lösa parkeringsfrågan permanent.
 • Solariet hyresavtal är uppsagt. De som driver det har överklagat uppsägningen. Vi har nu hänskjutit frågan till våra jurister.
 • Det finns en trädgårdsgrupp som verkar inom föreningen. Är ni intresserade att vara med i den, så kontakta styrelsen.
 • Det finns även en trivselgrupp inom föreningen. Kontakta styrelsen om ni har några förslag så lämnar vi dem vidare.