Nya styrelsen

BRF Närbildens styrelse har nu konstituerat sig enligt följande:

Ordförande: Paul Heiwe

Vice ordförande: Tommy Olsson

Kassör: Christer Bech

Sekreterare: Anders Öhlin

Ledamot: Aynur Bahrami

Ledamot: Marita Stenholm

Ledamot: Linnéa Winterros

Suppleant: Nikolaus Athanassiadis

Suppleant: Robin Rutenborg-Larsson

Suppleant: Joel Svensk