Tack från styrelsen!

Styrelsen tackar för förtroendet och för det gångna året. Vi tackar även de styrelseledamöter som nu har slutat i styrelsen.
Det har varit mycket lärorikt och spännande på många sätt när vi har jobbat med vår ekonomi och alla de andra arbetsuppgifter som har dykt upp under året.

.
Den nya styrelsen som kommer att fortsätta arbetet är:
.
Stefan Tenglund, ordförande
Tommy Olsson, vice ordförande
Marita Stenholm, sekreterare
Christer Beck, kassör
Aynur Bahrami, ledamot
Linnea Winterros, ledamot
Anders Öhlin, ledamot
.
Benny Örnelund, suppleant
Siv Åsberg, suppleant
Paul Heiwe, suppleant
Robbin Larsson Rutenborg, suppleant

.

styrelsen@narbilden.se