Brf Närbildens Styrelse

.

Ordförande:………………..Stefan Tenglund

Vice-ordförande:………..Silvia Östberg Morales

Kassör:……………………….Christer Bech

Sekreterare:……………….Marita Stenholm

Ledamot:…………………..Jacques Vincent

Ledamot:……………………Pär Holm

Ledamot:…………………..Tommy Olsson

Suppleant:…………………Benny Örnelund

Suppleant:………………..Jeanette Rosenstam

Suppleant:………………..Siv Åsberg

Valberedningen:………..Lajla Torehed (Sammankallande)

Valberedningen:………..Frida Forsberg

Valberedningen:………..Anna Bogaeus

.