Trapphus och entréer

 

För trivselns och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra utryckningspersonal vid ett olyckstillfälle.

Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som t ex trasig belysning i trapphus till vår felanmälan.