Skadedjur

Föreningen är försäkrad mot skadedjur.

Om man får problem med skadedjur så tar man kontakt med Anticimex, man uppger att BRF Närbilden har Nordeuropa försäkring till Anticimex.

Ring Anticimex: 075 245 10 00

/ Styrelsen