Källsortering

Tänk på att alla förpackningar ska vara tomma, rena och torra när de lämnas för återvinning så blir det ingen dålig lukt. Om en förpackning består av fler material, försök dela på dessa och sortera dem var för sig. Om det är svårt att dela på en förpackning, sortera då efter det material som förpackningen består mest av. Lämna förpackningarna lösa i behållaren och inte i en plast eller pappåse. Det försvårar för den person som arbetar med dina sopor.

 

Visste du att:

  • Alla de pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar ungefär en miljon träd.
  • Var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av pappersförpackningar som blivit återanvända.
  • En pappersförpackning kan återanvändas 5 till 7 gånger innan fibrerna är utslitna.
  • Om varje person lämnar in alla sina kapsyler under ett år till återanvändning kommer dessa att räcka till stål för 2 200 nya personbilar.
  • De plastförpackningar som återanvänds i dag i Sverige, gör så att energi sparas.

Tack vare detta sparar vi mer än 100 000 fat olja.