Grovsoprum

Grovsoprummet har öppet en kväll i veckan

Öppet tisdagar: kl 18:00 – 18.30 

Detta på grund av otillbörligt rotande med nedskräpning som följd. Sopor som ställs utanför kommer att debiteras på respektive hyresgäst eller medlem i förening. Kemikalier och målarburkar får ej slängas här. Röda lådor som samlar batterier finns vid grovsoprummet.

OBS: Behöver man akut slänga något i grovsoprummet så kan man maila till Styrelsen eller kontakta någon i styrelsen som är hemma. Man får absolut inte ställa massa saker utanför grovsoprummet, det kan ge fel signaler och då får vi problem med hanteringen.