Förråd och källarlokaler

Förråd och källarlokaler

Förråd till lägenheten

Till de flesta lägenheterna hör två källarförråd – ett större och ett mindre som ursprungligen användes som matkällare. De är märkta med lägenhetsnummer.

Storlekarna varierar något och ett fåtal lägenheter har bara ett förråd. När du flyttar in är det bra om du ber säljaren eller mäklaren att visa var förråden finns. Hittar du inte förråden så kanske dina grannar eller styrelsen kan hjälpa till.

Förråden ska vara låsta oavsett om du använder dem eller inte. Annars är det risk att det hamnar skräp i dem eller att någon annan börjar använda dem. Du ansvarar själv för lås och låsanordning.

 

Cykel- och barnvagnsrum

Cykel- och barnvagnsrummet är endast avsett för cyklar, barnvagnar, pulkor och kälkar. Även otympliga tillbehör till cyklar och barnvagnar kan du lämna här, men dina övriga tillhörigheter får du ha i ditt eget förråd eller lägenhet.

Det finns inga fasta platser per lägenhet och vi sätter ingen exakt gräns för hur mycket yta var och en får använda, men förutsätter att alla håller sig inom rimliga gränser.

Det är inte tillåtet att ladda batterier i cykel- och barnvagsrummet eller i andra källarutrymmen.

Ibland måste vi rensa bort sådant som inte används, detta gäller även våra cykelställ på gårdarna. Då ger vi några veckor i förväg ut anvisningar hur du ska göra med dina saker. Antingen kan du få i uppdrag att märka dina prylar eller så sätter styrelsen märklappar på allt i rummet eller det som står i cykelstället på gårdarna och du får ta bort märkningen på det som du vill behålla. När vi rensar i cykel- barnvagnsrummet eller i cykelstället så klipper vi vid behov eventuella lås.