Angående skyddsrum

Skyddsrummen i vår förening renoverades av föreningen under 2020. De besiktigades av berörd myndighet 20201217 utan anmärkningar. Protokollen finns upplagda under fliken skyddsrum. Skyddsrum finns i källarna port 25, 35, 37, 49, 55 & 67. Skyltar vid portarna samt i källargångarna visar var skyddsrummen är belägna. Skyddsrummen används för närvarande som förråd eller cykelstall. Vid order från myndigheterna skall de kunna återställas inom max 48 timmar. Detta betyder att samtliga måste ta bort sina föremål omgående vid beslut om detta så skyddsrummen kan återställas.

Styrelsen har en grundläggande handlingsplan över BRF Närbilden´s skyddsrum, den utvecklas och uppdateras efter varje årsstämma. Nuvarande huvudansvarige över handlingsplanen är ledamoten Mickael Cajback. Undrar man över något så kan man maila till styrelsen.

MSB

Här är en översiktlig lista över vad som bör finnas i ett skyddsrum:

  1. Frisk luft: Skyddsrummet bör ha en tillförsel av frisk luft för att säkerställa andningsbarheten.
  2. Vatten: Det bör finnas vatten i skyddsrummet för drickning och andra behov.
  3. Värme: En källa till värme är viktigt för att hålla en lämplig temperatur i skyddsrummet.
  4. Torrtoaletter: Toalettmöjligheter bör finnas tillgängliga.
  5. Egen mat: Ta med dig icke-förberedd mat som inte kräver tillagning.
  6. Inga duschar, handfat eller sängar: Skyddsrummet är inte utrustat med dessa faciliteter.
  7. Ingen internetanslutning eller mobiltäckning: Räkna inte med att ha tillgång till internet eller mobilnätverk i skyddsrummet.
  8. Ingen brandsläckare: Det finns normalt sett ingen brandsläckare i skyddsrummet.