Grinden till Dalbotten!

Det har varit stora problem att öppna grinden ut mot Dalbotten. Nu har styrelsen sett över möjligheterna med grinden. Det kommer under våren att monteras in samma system som nu finns till återvinningen, man kommer att installera ett bricksystem. Det innebär att man kommer att använda brickan för att passera grinden istället för nyckel.

Detta arbete kommer att göras under våren, så vi ber boende om lite tålamod tills dess.