Arbetet med nya p platser

Man kommer under hösten starta utbyggnaden av c:a 6 p platser, arbetet kommer att ske utanför portarna 45-49, samt bredvid grovsoprummet. Det är förslaget som röstades fram på årsstämman den 1 juni 2022.

Samtidigt kommer alla gamla kablar till våra befintliga eluttag på p platserna att bytas ut.

Detta kan innebära att viss arbete kommer att beröra dom som nu har p plats, vi återkommer med mer information när vi vet ifall vi måste vidta några åtgärder.