Spolning & MIR Samtidigt!

Vi ska spola stammar och avlopp i alla lägenheter med prelimenärt startdatum 16 september, samtidigt måste MIR in i så gott som alla lägenheter för att justera fönsterventilationen, eftersom vi fick anmärkning på ventilationen under OVK besiktningen.

Då tänkte vi att vi skulle samköra dessa 2 saker samtidigt , för att slippa samla in nycklar 2 gånger.

Vi har satt 16 september som ett prelimenärt startdatum, vi kommer att återkomma efter sommaren med mer information.