Reparation av fönster samt balkongdörrar onsdag 16 januari 2019.

Fönster och balkongdörrar

På onsdag, den 16 januari, kommer företaget MIR för att åtgärda de fönsterproblem som har anmälts tidigare.

Eftersom det är många lägenheter som MIR ska besöka, är det oklart när de kommer till din lägenhet under onsdagen. MIR startar i 25ans port på morgonen och avslutar i 69an på eftermiddagen.

Om du inte är hemma på onsdagen för att öppna åt MIR, så kan nyckeln lämnas in hos styrelseledamoten Sonny Östberg i 47ans port, 3 trappor. Lägg nycklarna i ett kuvert. Skriv tydligt på kuvertet ditt namn, portnummer och lägenhetsnummer. När MIR lämnar din lägenhet lämnar de nyckeln i din brevlåda.

MIR har fått telefonnummer och mailadresser för att kunna kontakta dig direkt vid behov.

De som kommer från MIR är:

Tommy Carlsson: 070 359 51 12 och Sebastian Lätt: 070 390 09 46

Om ni är på resa eller på annat sätt inte kan lämna in nycklarna, vänligen kontakta Sonny Östberg. Vi beklagar att MIR informerat om detta med kort varsel.

Mvh

====================

Sonny Östberg
Huvudkontaktombud för Grannsamverkan

BRF Närbilden
Mobile 0738 333 100
https://www.narbilden.se