Angående besiktning 181114 utförd av MIR och Sterner stenhus

Under dagens besiktning, 181114, så besöktes ett stort antal lägenheter.

Det konstaterades då att de påtalade bristerna stämde väl.

Då felen var korrekt rapporterade så avbröts besiktningen efter ett 30-tal lägenheter.

Detta var naturligtvis fel.

Om någon  suttit och väntat och ej fått besök, så ber vi om ursäkt för det.

Nästs steg blir att MIR och Sterner stenhus skall åtgärda bristerna samt felen.

Vi återkommer med mer information när det tidsmässigt sker.