Enkät fönsterskador

Här finns enkäten i PDF format, gällande eventuella problem med fönsterna.

Gäller nya skador som uppstått under renoveringen, samt även tidigare problem med fönsterna efter MIR:s renovering.

Enkät fönster