Förklaring varför Etapp 1-3 blivit försenat.

Orsaker till förseningar i renoveringarna av Etapp 1 – 3.

Starten var planerad till vecka 12 för 65an-69an. De uppkomna förseningarna beror bl.a. på följande orsaker:

 

 • Byggnadstillståndet försenades av Stadsbyggnadskontoret gång på gång. Byggnadsarbetarna flyttades till andra projekt pga detta.
 • Och byggnadsställningarnas leverans sköts på tiden.
 • Tillståndet kom först i vecka 11.
 • Då som först kunde byggnadsarbetarna ånyo inkallas , men det tog helt naturligt några dagar att få dem på plats.
 • Byggställningarna kunde nu beställas ånyo.
 • Balkongerna hade en annan typ av armering än ritningarna sa.
 • Det i sin tur medförde att arbetet ej gick att genomföra enligt plan, bla behövde de gamla ”järnvägsrälsarna” i balkonggolven blästras och rostskyddsmålas i en större omfattning.
 • Nya balkongritningar behövde tas fram., vilket tog tid för konstruktör att upprätta.
 • Balkongerna föreskrevs utföras med rostfriarmering, vilket ej är en lagerförd vara och erfordrade beställningstid.
 • Detta medförde att gjutformarna för balkongerna inte kunde byggas omgående trots att ritningarna var klara.
 • Vidare blev balkongerna ej godkända för gjutning vid första besiktningen. Krävde korrigerande åtgärder för armeringen.
 • Leveranstid för armeringen medförde att ytterligare veckor gick förlorade.
 • Pga haltande process, påverkades personalen som delvis behövde friställas och återinkallas gång på gång, med vissa normala omställningstider, alternativt sattes in att bygga ställningar vid portarna 55-63 och starta balkongrivningarna där.
 • Inplastningen av fönstren alltför tidigt var ett misstag som delvis berodde på omdirigering av anställda, pga ovan nämnda hackiga process.

Oklarheter:

 • Varför har fasadarbetena dragit ut på tiden? 

För att arbetena med balkonger drog ut på tiden var det ej möjligt för Sterner Stenhus att jobba på med fasaderna. Vidare har de erkänt att det fanns möjlighet att utföra vissa arbeten mot innergård och har bett om ursäkt för det.

 

 • Varför plastades fönstren in onödigt tidigt?

Anledningen som uppgetts är att de behövde arbeten till sin gubbar. Det felet kommer inte att ske vid nästa huskropp.

 

Vi har varannan vecka under hela renoveringen ett Byggmöte, där sitter representanter från Sterner Stenhus, Projektledare från Fastighetsägarna Service och från Styrelsen Närbilden.

Med vänliga hälsningar

Projektledare

FASTIGHETSÄGARNA SERVICE