Valberedningens förslag tlll stämma 2018

Nu finns valberedningens förslag till stämman 2018 under fliken ”för medlemmar”.