Information till boende i portarna 65-69

Som ni säkert märkt så har resning av ställningar samt inplastning skett i er huslänga.Nästa steg i renoveringen är att balkongerna stängs igen, varefter renovering av dem påbörjas.Vidare kommer huskropparna att få ny färg NCS S 1500-N.(Ljusgrå) Socklarna på husen samt balkongplåtarna kommer att få färg NCS S 5500-N.(Mörkgrå) Räcken blir svarta.

Efter det att staden äntligen godkänt bygglovet så har det gått fort att starta arbetena då byggentreprenören låg i beredskap att påbörja uppdraget. Detta har medfört att vi har haft knappt om tid att informera Er boende, vilket vi ber om ursäkt för.

Nu är det dags för Er att tömma balkongerna från alla föremål, då de från tisdag 3 april behöver vara tomma samt tillgängliga för entreprenören. Är ni borta i helgen töm dem så fort ni kan.

Då detta är den första etappen av renoveringen är alla lite osäkra på hur lång tid den kommer att ta, den är dock beräknad till cirka 7 veckor.

Återigen vill vi be er visa tålamod samt vara medvetna om att olägenheter kan uppstå, vilka alla försöker minimera.