Kontrollera att portarna är stängda

Med anledning av att föreningen senaste tiden haft utomstående som tar sig in i fastigheterna och använder den som natthärbärge, så vill vi uppmana alla boende att säkerställa att portarna går i lås   efter passage.

Det är alltså synnerligen viktigt att portarna går i lås. Vid problem med portarna, vänligen maila in en rapport om detta omgående till föreningen.