Angående gasspisar

Då det kommer undringar om den eventuella stängningen av föreningens gasledning vill vi meddela att det inte längre är aktuellt. Ni som har gasspis kommer alltså att kunna fortsätta använda den som tidigare.

Föreningen hade fått fel information av gasnätet gällande antal användare. Det visade sig vara 92 brukare och inte 31. Med anledning av detta så har gasverket redan börjat att reparera den icke akuta läcka som var anledningen till att frågan togs upp.