Protokoll årsstämma 2017

Nu finns det justerade protokollet från stämman 2017 under fliken ”för medlemmar/protokoll”.