Stämmoprotokoll 2016

Nu finns stämmoprotokollet för 2016 under fliken protokoll.

Trevlig sommar önskar Närbildens styrelse!