Skip links

BRF Närbildens styrelse

                    BRF Närbilden Styrelse 2019/2020

                                        Styrelsen och deras uppgifter

Anders Öhlin                 Ordförande: NABO, banken.

Tommy Olsson              Vice ordförande: Jensen, uthyrning av lokaler, garage och p-platser.

Aynur Bahrami              Kassör: NABO, banken.

Linda Gustafsson          Sekreterare: Trädgårdsgruppen, boendesamordnare (mäklare, underhåll av lgh, störningar, betalningsärende, UC).

Marita Stenholm           Ledamot: boendesamordnare (mäklare, underhåll av lgh, störningar, betalningsärenden, UC).

Mickael Cajback            Ledamot: gymmet, praktiska åtgärder, (hustomte).

Britt-Marie Ericsson     Ledamot: Trivselfrågor, namn på dörr och andra boendefrågor.

Veronika Tejling     Suppleant: Löpande åtgärder.

Kontakta styrelsen på E-post: styrelsen@narbilden.se

                                             Valberedningen 2019/2020

Stefan Tenglund              Valberedningen

Jacques Vincent              Valberedningen

Kontakta valberedningen på E-post: valberedningen.narbilden@gmail.com

                                             Styrelsens ansvar

I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse som ansvarar för den löpande verksamheten. På Bolagsverket kan man läsa att en styrelse i en bostadsrättsförening:

  • beslutar om firmateckningen
  • kallar medlemmarna till föreningsstämman
  • företräder föreningen
  • ansvarar för den löpande verksamheten i föreningen
  • ansvarar för att årsredovisningar upprättas
  • rättar sig efter stadgarna och föreningsstämmans beslut
  • anmäler ändringar i föreningen till Bolagsverket.