Skip links

Om Föreningen

 

BRF Närbilden Bildades 2007-11-22 och föreningen förvärvade fastigheten av Familjebostäder 2009-02-02.

BRF Närbilden består av 154 st. lägenheter, 1 st. affärslokal, 22 st. parkeringsplatser och 14 st. garage.

Föreningens fastighet består av 5 st. flerbostadshus.

Storleken på lägenheterna varierar från 29 till 117 kvm.

Vad gäller vår fastighet så har vi ett mycket gynnsamt läge nära centrum med bra kommunikationer, affärer, apotek, bibliotek och sjukvård mm.

Besöksadress:

Harpsundsvägen 47 

BRF Närbildens styrelse 2018/2019 

Styrelsen och deras uppgifter

Anders Öhlin                 Ordförande: Azets, banken.

Tommy Olsson              Vice ordförande: Jensen, uthyrning av lokaler, garage och p-platser.

Aynur Bahrami              Kassör: Azets, banken.

Linda Gustafsson          Sekreterare: Trädgårdsgruppen.

Mickael Cajback            Ledamot: gymmet, praktiska åtgärder.

Marita Stenholm           Ledamot: boendesamordnare (mäklare, underhåll av lgh, störningar, betalningsärenden, UC.

Sonny Östberg               Ledamot: grannsamverkan.

Anette Holmkvist          Suppleant: nyhetsbrev.

Britt-Marie Ericsson     Suppleant: Trivselfrågor.

Kontakta styrelsen på E-post: styrelsen@narbilden.se

Valberedningen 2018/2019

Stefan Tenglund              Valberedningen

Karin Bech-Eriksson      Valberedningen

Jacques Vincent              Valberedningen

Kontakta valberedningen på E-post: valberedningen.narbilden@gmail.com

Felanmälan

Kl: 0700 -1700

Jensen Drift & Underhåll AB

Tel.08-560 502 19