Skip links

Archive

Byggnadsställning utanför port 39

Byggnadsställning utanför port 39

GBAB kommer under en längre period att renovera våra skorstenar. Man kommer först att börja renoveringen på stora gården och kommer därför behöva sätta upp en ställning framför port 39 för att kunna jobba på taket. Det kommer vara väder och vind som styr hur pass mycket dom kan göra nu, blir det för kallt […]

Avgiften för bostadsrätterna.

Styrelsen har valt att inte indexreglera avgifter för bostadsrätter enligt KPI utan höjer avgiften för bostadsrätter med 1 % från 2022-01-01. Styrelsen har valt att indexreglera avgifter för p-platser, garage, lokaler, förråd samt affärslokal enligt KPI  och höjer med 2.8 % från 2022-01-01. (Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2021 till […]

1 dec börjar nya bokningssystemet

1 dec börjar nya bokningssystemet

1 december börja vi använda nya bokningssystemet i våra tvättstugor och till bastun i nya gymmet. Styrelsen har vid 4 tillfällen i november erbjudit visning av nya bokningssystemet på bokningstavlan utanför tvättstugorna och hur man laddar upp appen i mobilen, så man även kan boka via mobilen. Även bokning av bastun ska ske via bokningstavlan […]