Skip links

Hjälp med Poströstningen.

Styrelsen beklagar ifall förklaringen om poströstningen inte varit tydlig nog. Hoppas detta kan förtydliga:  

– Hur gör vi på årsmötena med motionerna?

– Jo, vi röstar om motionerna med våra gröna JA- eller  röda NEJ-lappar.

– Samma sak nu, oavsett vad styrelsens utlåtande om motionerna, så är det motionen vi tar ställning till med ett JA eller NEJ.
Komplikationen är samma nu som tidigare år, att flera motioner borde skickats tillbaka till förslagsställaren för ett förtydligande.

Flera av förslagen är därför svåra att rösta om. Själv strök jag därför ett streck i JA- och NEJ-kolumnerna på vissa motioner. Detta är en lärdom till nästa år, om samma förfarande även då måste användas.
En annan komplikation är att ingen diskussion sker nu om motionerna som på årsmötena. Samma blir det om motionerna skjuts till nästa årsmöte kanske.
Till sist:
LÄS MOTIONERNA OCH STYRELSENS UTLÅTANDE INNAN DU RÖSTAR OM MOTIONENS FÖRSLAG.
Ring gärna till Sonny om fler frågor finns: 0738 333 100