Skip links

Relining

Föreningen håller på att relina avloppsrör i samtliga lägenheter på de översta planen.
De måste ”tryckas” mot de gamla rören med tryckluft för att fastna ordentligt. Det är ett övergående arbete, entreprenören har sagt att det tar 1-2 dagar per uppgång.

Det kan upplevas som störande nattetid, men tyvärr måste reliningsstrumpan vara trycksatt med kompressor i ca. 24 timmar när det härdar. Tempot har hittills varit ca. 10 st per dag. Prognosen är således minst veckan ut och ev någon dag in på nästa för alla, om det inte strular med att komma igenom med strumpan i avluftningarna.