Skip links

Grävs på utsidan av husen

Idag startar renoveringen av våra stuprör som går ned i marken, det är ett måste pga gamla slitna rör under marken som orsakar att vatten rinner in i källarna. Det handlar om utsidan av husen, på gårdarna har vi inte sett detta problem. Dom börjar vid 37:an och fortsätter bort förbi Dalbotten.

// Styrelsen