Skip links

Tallen lutar för mycket

Kommunen har beslutat att tallen som står på baksidan av 41:an ska ned, den lutar för mycket och risk finns att den kan falla mot huskroppen.