Skip links

Vi försöker nå alla!

Som alla kanske har sett så har styrelsen jobbat hårt senaste året/åren, vi har sett över våra hus både ut och invändes. Våra hus har några år på nacken, då krävs det att vi underhåller husen så det inte uppstår några större och dyrare skador på eller i dem.

Projekt som lyft våra bostäder och som var nödvändigt är tex renoveringen av våra balkonger och fasad, det blev fantastisk mycket finare. Sen har vi märkt att det blivit mycket mindre spring av ”skumt folk” sen vi satt upp staketet mot Dalbotten, det har ökat tryggheten på gårdarna. Andra saker som behövs göras som kanske inte syns utåt är tex rensning av luftkanaler, sotning av våra öppna spisar, radonmätningar, bytet till energisnålare belysning i trapphusen och på gårdarna, sen har vi andra saker som syns och det är hur fint det börjar bli med alla nya buskar som planteras ut på gårdarna.

I Oktober/november kommer vi att gräva upp våra stuprör som går ned i marken, detta gäller först och främst utsidan av våra hus (inte inne på gårdarna), vi ska undersöka ev. trasiga rör under mark som kan orsaka vattensamlingar i vissa källargångar.

Vi har fortfarande och kommer alltid behöva underhålla våra hus, men vi känner att vi inte når alla med information som tex när vi behöver komma in i alla lägenheter.

Senast då MIR och GG avlopp skulle in i alla lägenheter så kom de inte in i ett antal lägenheter och det är inte bra. Det blir onödiga extrakostnader för föreningen och dom boende i dessa lägenheter, vi försöker informera men ibland når vi inte ut till alla känns det som.

Vi lägger ut information här på hemsidan, sätter upp lappar i portarna, många får informationsbladet via mail, vi lägger brev i brevinkasten men ändå hade vi ett antal lägenheter som inte blev fixade och som nu kräver ett återbesök och merjobb för alla.

Vi har beställt en informationstavla som kommer att sättas upp utanför grovsoprummet, vi hoppas med det att få mindre lappar uppsatta i portarna men då är det viktigt att man tar en sväng förbi där och läser informationen.

Vi behöver förslag på hur vi kan nå ALLA, är det språksvårigheter eller många äldre som kanske inte orkar/kan läsa lapparna eller 2:a hands boende som ”struntar” i att läsa informationen eller bara boende som inte bryr sig, vad vet jag… Styrelsen tar gärna emot förslag och tips.

Senaste året har vi märkt en fantastisk ökning av social kontakt mellan oss boende, det ökar tryggheten att veta vem/vilka som bor i vår närhet, det är också en bra informationskanal ”djungeltrumman” 🙂

Sist vill jag be om förståelse om att vi ibland måste samla in nycklar för att kunna göra de jobb som krävs inne i våra bostäder.

Några tankar från Micke / styrelsen